transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish coastal fisheries - From conflict mitigation to participatory management

Författare och institution:
Karl Bruckmeier (Institutionen för globala studier, humanekologi); Christina Höj Larsen (Institutionen för globala studier, humanekologi)
Publicerad i:
Marine Policy, 32 ( 2 ) s. 201-211
ISSN:
0308-597X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
Nyckelord:
preconditions
Postens nummer:
96940
Posten skapad:
2009-08-31 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007