transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Asymptotic bias reduction for a conditional marginal effects estimator in sample selection models

Författare och institution:
Alpaslan Akay (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Elias Tsakas (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Applied Economics, 40 ( 24 ) s. 3101-3110
ISSN:
0003-6846
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
earnings assimilation, immigrants
Postens nummer:
96926
Posten skapad:
2009-08-31 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007