transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Willingness to Pay for Forest Property Rights and the Value of Increased Property Rights Security

Författare och institution:
Martin Linde-Rahr (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Environmental & Resource Economics, 41 ( 4 ) s. 465-478
ISSN:
0924-6460
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
contingent valuation, investment, choice
Postens nummer:
96925
Posten skapad:
2009-08-31 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007