transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att bygg upp sin läsförståelse medan man läser

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
I S.V. Knudsen, D. Skjelbred & B. Aamotsbakken (red.) Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen., s. 165-190.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
läsförståelse, svaga läsare, textsamtal
Postens nummer:
96911
Posten skapad:
2009-08-30 18:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007