transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Funktionslådor

Författare och institution:
Cecilia Kilhamn (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Nämnaren, 31 ( 1 ) s. 19-25
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Nyckelord:
matematik, funktioner, grundskola
Postens nummer:
96892
Posten skapad:
2009-08-28 15:26
Posten ändrad:
2013-03-19 17:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007