transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diversity and activity of microorganisms in deep igneous rock aquifers of the fennoscandian shield

Författare och institution:
Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
J.K. Fredrickson and M. Fletcher (eds) Subsurface microbiology and biogeochemistry, s. 97-139
ISBN:
0-471-31577-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wiley-Liss Inc
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
96877
Posten skapad:
2009-08-28 13:29
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007