transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Labor market regimes and the effects of monetary policy

Författare och institution:
Nicola Acocella (-); Giovanni di Bartolomeo (-); Douglas A., Jr. Hibbs (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Macroeconomics, 30 ( 1 ) s. 134-156
ISSN:
0164-0704
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
central bank independence, macroeconomic performance, unemployment, inflation, union
Postens nummer:
96841
Posten skapad:
2009-08-28 11:28
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007