transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Potentiell musik – att utforska musikaliska rum

Författare och institution:
Palle Dahlstedt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Högskolan för scen och musik); Anders Bryngel (-)
Publicerad i:
Torbjörn Lind (Ed.): Konst och forskningspolitik - konstnärlig forskning inför framtiden (DVD-bilaga),
ISBN:
978-91-7307-153-6
Antal sidor:
Video, 25 min
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
A video interview and demonstration of parts of the research project Potential Music. In the video, Palle Dahlstedt explains the background of the project, and demonstrates some of the results and musical tools that were developed, including the novel musical instruments that were developed for the improvisation duo pantoMorf.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
Generativ musik, evolutionära algoritmer, komposition, datormusik
Ytterligare information:
Video produced by Anders Bryngel with support from the Swedish Research Council.
Postens nummer:
96822
Posten skapad:
2009-08-27 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007