transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fine Science and Social Arts

Författare och institution:
Erik Andersson (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Art & Research, 2 ( 2 ) s. web
ISSN:
1752-6388
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Nyckelord:
konstnärlig forskning, metod
Ytterligare information:
The text reports from an arts exhibition in which scientists and artists displayed stories about their work. Based on the author's experience of the exhibition and its seminars, the text also discusses possible principles for artistic research. (The subject term "konstvetenskap" is slightly wrong, but the closest available subject category on this page.)
Postens nummer:
96792
Posten skapad:
2009-08-27 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007