transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskning som stöd i professionaliseringen av lärarna

Författare och institution:
Tarja Alatalo (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Pedagogiskt arbete. Ett forskningsämne i utveckling vid IPD., s. 9-24
ISBN:
1404-062X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
pedagogiskt arbete, lärarprofessionalisering, specialistkunskaper
Postens nummer:
96772
Posten skapad:
2009-08-27 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007