transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some Long Awaited Answers Regarding Seizures during Pregnancy.

Författare och institution:
Elinor Ben-Menachem (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Epilepsy currents / American Epilepsy Society, 9 ( 1 ) s. 16-7
ISSN:
1535-7597
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
96769
Posten skapad:
2009-08-27 10:07
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007