transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genus i förskola och skola : förändringar i policy, perspektiv och praktik

Redaktör(er):
Inga Wernersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
ISBN:
978-91-7346-660-8
Antal sidor:
174
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I denna antologi presenteras några resultat från de undersökningar som genomförts inom projektet Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning: Policy, perspektiv och praktik. Projektet har pågått under åren 2003 till 2006, finansierats av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté och genomförts i samarbete mellan forskare vid flera universi-tet/högskolor. Från Malmö högskola kommer professor Ingegerd Tallberg Broman och FD Angerd Eilard, från Umeå universitet professor Gaby Weiner (nu emerita i Edinburgh) och doktorand Charlotta Edström, från Göteborgs universitet docent Eva Gannerud, FD Maria Hjalmarsson, professor Inga Wernersson, professor Elisabet Öhrn (tidigare vid Högskolan i Borås) och från Högskolan i Borås FD Ann-Sofie Holm. I föreliggande antologi har vi samlat några resultat från projektet med olika infallsvinklar för att få en bild av komplexiteten i hur förändrade samhällsförhållanden påverkat genusordning och konsekvenser av könstillhörighet i förskola och skola. Genom analyser av situationen i skolan och av olika typer av skoltexter (läromedel och styrdokument) beskrivs nuläget och förändringar av genusordning och jämställdhet i skolan. Resultaten visar att en genusordning där det manliga ges högre värde består, men att en hel del också har förändrats under de senaste decennierna. De föreställningar och värderingar om kön och genus som kommer till uttryck bland elever och lärare och i läromedel är motsägelsefulla. En lärarkommentar kan sammanfatta huvudtendensen: Jag är emot tendensen att ett kön skulle vara bättre/sämre. Heller talar jag utifrån olika-perspektivet. Olika: men ändå så lika…
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
Pedagogik genusaspekter, Förskolan genusaspekter, Skolan genusaspekter, Genusordnning
Postens nummer:
96721
Posten skapad:
2009-08-26 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007