transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Municipality school evaluation: A tool for Accountability, Learning and Professional Development?

Författare och institution:
Monica Nyvaller (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Nurturing praxis: Action research in Partnerships Between School and University in a Nordic Light, s. 89-105
ISBN:
978-90-8790-583-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publishers
Förlagsort:
Rotterdam
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Evaluation, learning, professional development
Postens nummer:
96686
Posten skapad:
2009-08-25 18:31
Posten ändrad:
2009-09-01 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007