transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blunted pancreatic polypeptide-induced vasodilatation in mesenteric resistance vessels from spontaneously hypertensive rats

Författare och institution:
Kathryn Gradin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Jia-Yi Li (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Hong Zhu (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Ulf Simonsen (-)
Publicerad i:
European Journal of Pharmacology, 601 ( 1-3 ) s. 118-123
ISSN:
0014-2999
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
Nyckelord:
gene-related peptide, neuropeptide-y, small arteries, y-2 receptors, nitric-oxide, diabetic rat, modulation, vasoconstriction, heterogeneity, contractile
Postens nummer:
96676
Posten skapad:
2009-08-25 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007