transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The safety of rosuvastatin in comparison with other statins in over 100 000 statin users in UK primary care

Författare och institution:
Luis Alberto Garcia-Rodriguez (-); Elvira Lujan Masso-Gonzalez (-); Mari-Ann Wallander (-); Saga Johansson (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 17 ( 10 ) s. 943-952
ISSN:
1053-8569
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
Nyckelord:
practice research database, lipid-lowering drugs, united-kingdom, pharmacoepidemiology, simvastatin, cohort, risk
Postens nummer:
96670
Posten skapad:
2009-08-25 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007