transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a comprehensive Construction Grammar account of control: A case study of Swedish infinitives

Författare och institution:
Benjamin Lyngfelt (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Constructions and Frames, 1 ( 2 ) s. 153-189
ISSN:
1876-1933
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Based on an extensive corpus study, this paper presents an overview of control patterns in Swedish infinitives and sketches a CxG account of the data. To capture the variety of control relations encountered, the approach combines elements of traditional CxG, Frame Semantics, and Sign-Based Construction Grammar. Three basic mechanisms are distinguished: control by selection, where the controlled element is coinstantiated with an argument of the selecting head; control by feature percolation, where the interpretation is determined by the syntactic and pragmatic context; and arbitrary "control", which is treated as non-control, where the understood subject argument is specified for generic or arbitrary reference and, hence, needs no controller. More specific control patterns, including such issues as control shift and pragmatic control, are treated as specific variants of these three basic types.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
control, infinitive, implicit subject, swedish, construction grammar, valence, frame, external argument, locality
Postens nummer:
96667
Posten skapad:
2009-08-25 15:58
Posten ändrad:
2010-01-13 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007