transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Discovery of ten new specimens of large-billed reed warbler Acrocephalus orinus, and new insights into its distributional range

Författare och institution:
Lars Svensson (-); Robert Prys-Jones (-); Pamela C. Rasmussen (-); Urban Olsson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Avian Biology, 39 ( 6 ) s. 605-610
ISSN:
0908-8857
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
molt
Postens nummer:
96664
Posten skapad:
2009-08-25 15:52
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007