transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Swedish" vs. "Non-Swedish". Immigrant Background and Cross-linguistic Influence in the Learning of English as a Foreign Language

Författare och institution:
Sölve Ohlander (Institutionen för språk och litteraturer & Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Moderna Språk, 103 ( 1 ) s. 12–43
ISSN:
2000-3560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
96615
Posten skapad:
2009-08-25 12:34
Posten ändrad:
2011-06-30 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007