transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ISPs filtering of child abusive material: A critical reflection of its effectiveness

Författare och institution:
Marie Eneman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Journal of Sexual Aggression, Special Issue on Child Sexual Abuse & the Internet
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Straffrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Child abusive material, filtering technology, ISP, offender behaviour
Postens nummer:
96592
Posten skapad:
2009-08-25 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007