transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flexibel utbildning "något annat och mera"?: Rumslig politik i skiftet från distansutbildning till flexibelt lärande

Flexible edcuation "something else and different"?: The shift from distance education to flexible learning as a spatial politics

Författare och institution:
Annika Bergviken Rensfeldt (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Samhälle, teknik och lärande, Thomas Karlsohn (red.), s. 122-144
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlssons
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
distansutbildning, flexibelt lärande, högre utbildning, diskursanalys, rum
Postens nummer:
96573
Posten skapad:
2009-08-25 09:30
Posten ändrad:
2010-01-21 08:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007