transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How can we grasp the relationships between activities and outcomes in Swedish liberal adult education?

Författare och institution:
Eva Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Monica Larson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Paper presented at the Third Nordic Conference on Adult Learning – Communication, Collaboration and Creativity, April 22-24, in Odense, Denmark,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
folkbildning, studiecirklar, cirkeldeltagare
Postens nummer:
96571
Posten skapad:
2009-08-25 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007