transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adaptive properties and heterogeneity of dopamine D(2) receptors - pharmacological implications.

Författare och institution:
Arvid Carlsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Maria L. Carlsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Brain research reviews, 58 ( 2 ) s. 374-8
ISSN:
0165-0173
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this review, we focus on the marked adaptability of dopamine D(2) receptors to varying agonist levels and we discuss the extent to which this phenomenon can account for the heterogeneity of these receptors in regard to function and pharmacological responsiveness. We emphasize the significance of a distinction between synaptic and extrasynaptic receptors in this context. For example, the application of this dichotomy appears to shed new light on the various subgroups of antipsychotic drugs and the mechanisms underlying their different profiles.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Adaptation, Physiological, drug effects, physiology, Animals, Dopamine Agents, pharmacology, Humans, Neuronal Plasticity, drug effects, Receptors, Dopamine D2, physiology
Postens nummer:
96526
Posten skapad:
2009-08-24 14:56
Posten ändrad:
2010-11-25 12:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007