transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Compositional and ontological semantics in learning from corrective feedback and explicit definition

Författare och institution:
Robin Cooper (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Edlund et. al. (eds): Proceedings of DiaHolmia, 2009 Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Barnspråk
Nyckelord:
Semantisk koordinering i dialog
Postens nummer:
96524
Posten skapad:
2009-08-24 14:50
Posten ändrad:
2010-10-12 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007