transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cyanobacterial blooms in the Baltic - A source of halocarbons

Författare och institution:
Anders Karlsson (Institutionen för kemi); Nicole Auer (-); Detlef Schulz-Bull (-); Katarina Abrahamsson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Marine Chemistry, 110 ( 3-4 ) s. 129-139
ISSN:
0304-4203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Nyckelord:
hydrogen-peroxide, volatile halocarbons, methyl-iodide, wind-speed, sea, phytoplankton, distributions, exchange, pigments, cultures
Postens nummer:
96504
Posten skapad:
2009-08-24 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007