transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immobilized chemoattractant peptides mediate adhesion and distinct calcium-dependent cell signaling in human neutrophils

Författare och institution:
Jonas Wetterö (-); Tobias Hellerstedt (-); Patrik Nygren (-); Klas Broo (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Daniel Aili (-); Bo Liedberg (-); Karl-Eric Magnusson (-)
Publicerad i:
Langmuir, 24 ( 13 ) s. 6803-6811
ISSN:
0743-7463
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
Nyckelord:
self-assembled monolayers, leukocyte chemosensory migration, vascular prosthetic biomaterial, polymorphonuclear leukocytes, chemotactic factors, amino-acids, receptor, binding, spectroscopy, complement
Postens nummer:
96501
Posten skapad:
2009-08-24 13:51
Posten ändrad:
2010-11-26 16:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007