transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prediction of drug tissue to plasma concentration ratios using a measured volume of distribution in combination with lipophilicity

Författare och institution:
Rasmus Jansson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Ulf Bredberg (-); Michael Ashton (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Journal of Pharmaceutical Sciences, 97 ( 6 ) s. 2324-2339
ISSN:
0022-3549
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Annan klinisk medicin ->
Klinisk kemi
Nyckelord:
physiologically based pharmacokinetics, beta-lactam antibiotics, partition-coefficients, in-vivo, basic drugs, protein binding, blood-flow, pethidine binding, steady-state, pregnant rat
Postens nummer:
96500
Posten skapad:
2009-08-24 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007