transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of type II ligands in CYP2C9 and CYP3A4

Författare och institution:
Marie Ahlström (Institutionen för kemi); Ismael Zamora (-)
Publicerad i:
Journal of Medicinal Chemistry, 51 ( 6 ) s. 1755-1763
ISSN:
0022-2623
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Annan klinisk medicin ->
Klinisk kemi
Nyckelord:
favorable binding-sites, substrate-specificity, cytochromes p450, inhibitors, imidazole, enzymes, derivatives, metabolism, molecules, aromatase
Postens nummer:
96496
Posten skapad:
2009-08-24 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007