transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Empirical Bayes models for multiple probe type microarrays at the probe level

Författare och institution:
Magnus Åstrand (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Petter Mostad (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
BMC Bioinformatics, 9
ISSN:
1471-2105
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
differential gene-expression, oligonucleotide arrays, transformation, normalization, dataset
Postens nummer:
96465
Posten skapad:
2009-08-24 13:06
Posten ändrad:
2015-08-25 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007