transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Models from experiments: combinatorial drug perturbations of cancer cells

Författare och institution:
Sven Nelander (-); Weiqing Wang (-); Bjoern Nilsson (-); Qing-Bai She (-); Christine Pratilas (-); Neal Rosen (-); Peter Gennemark (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Chris Sander (-)
Publicerad i:
Molecular Systems Biology, 4
ISSN:
1744-4292
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
engineering gene networks, multicomponent therapeutics, regulatory networks, metabolic network, neural networks, breast-cancer, systems, phosphorylation, epistasis, robustness
Postens nummer:
96456
Posten skapad:
2009-08-24 12:57
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007