transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Computational screen for spliceosomal RNA genes aids in defining the phylogenetic distribution of major and minor spliceosomal components

Författare och institution:
Marcela Davila Lopez (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Magnus Alm Rosenblad (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Tore Samuelsson (-)
Publicerad i:
Nucleic Acids Research, 36 ( 9 ) s. 3001-3010
ISSN:
0305-1048
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
small nuclear ribonucleoproteins, multiple sequence alignment, cyanidioschyzon-merolae, trichomonas-vaginalis, rhodotorula-hasegawae, secondary structure, giardia-lamblia, noncoding rna, introns, protein
Postens nummer:
96439
Posten skapad:
2009-08-24 12:45
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007