transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cholera toxin structure, gene regulation and pathophysiological and immunological aspects

Författare och institution:
J. Sanchez (-); Jan Holmgren (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Cellular and Molecular Life Sciences, 65 ( 9 ) s. 1347-1360
ISSN:
1420-682X
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
heat-labile enterotoxin, adp-ribosyltransferase activity, el-tor strains, vibrio-cholerae, b-subunit, escherichia-coli, endoplasmic-reticulum, ctx-phi, pathogenicity island, filamentous phage
Postens nummer:
96438
Posten skapad:
2009-08-24 12:44
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007