transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What matters? Shaping meaningful learning through teaching information literacy [1]

Författare och institution:
Louise Limberg (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Annika Lantz-Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Lena Folkesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Libri, 58 ( 2 ) s. 82-91
ISSN:
0024-2667
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Postens nummer:
96430
Posten skapad:
2009-08-24 12:35
Posten ändrad:
2013-01-08 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007