transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svårt för läkardoktorander få tid och pengar till forskning. Andå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög

Difficult for postgraduate medical students to find time and money for research. Still the degree of publishing and theses is rather high

Författare och institution:
Daniel Giglio (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106 ( 14 ) s. 999-1003
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Bibliometrics, Biomedical Research, economics, statistics & numerical data, Dissertations, Academic as Topic, Education, Medical, Graduate, economics, statistics & numerical data, Female, Humans, Internship and Residency, Male, Physicians, Women, Publishing, economics, statistics & numerical data, Registries, Research Support as Topic, economics, Sex Factors, Specialties, Medical, Sweden, Time Factors, Workplace
Postens nummer:
96397
Posten skapad:
2009-08-24 10:37
Posten ändrad:
2012-05-23 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007