transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intimate partner violence against women in rural Vietnam - different socio-demographic factors are associated with different forms of violence: Need for new intervention guidelines?

Författare och institution:
Nguyen Dang Vung (-); Per-Olof Ostergren (-); Gunilla Krantz (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
BMC Public Health, 8
ISSN:
1471-2458
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
domestic violence, prevalence, health, nicaragua, abuse
Postens nummer:
96334
Posten skapad:
2009-08-21 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007