transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SYMBIOTIC RELATIONS AND FEEDING BIOLOGY OF SYMBION PANDORA (CYCLIOPHORA) AND TRITICELLA FLAVA (BRYOZOA)

Författare och institution:
P. Funch (-); Peter Thor (Institutionen för marin ekologi); Matthias Obst (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Vie Et Milieu-Life and Environment, 58 ( 2 ) s. 185-188
ISSN:
0240-8759
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
cryptic speciation, particle capture, decapoda, americanus, phylum, nephropidae, mouthparts, diversity, mechanism, sea
Postens nummer:
96307
Posten skapad:
2009-08-21 13:34
Posten ändrad:
2010-04-20 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007