transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politik och retorik i svensk utbildning - inte riktigt som man tror

Författare och institution:
Rita Foss Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Pedagogiska Magasinet, 2009 ( 2 ) s. 89-90
ISSN:
1401-3320
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Recensionen tar upp två böcker om utbildningspolitik som jag skulle vilja ha diskuterade i en gemensam recension: Vadå likvärdighet, studier i utbildningspolitisk språkanvändning av Tomas Englund och Ann Quennerstedt (red), Daidalos. Boken analyserar likvärdighetsbegreppets olika betydelser och dokumenterar tre faser i den utbildningspolitiska striden om begreppet. Den andra boken är Utbildningspolitik, ekonomi och internationellautbildningstrender i Sverige 1930 - 2000 av Florian Waldow, Stockholms universitets förlag. Boken diskuterar utbildningspolitik i förhållande till ekonomisk utveckling och internationella utbildningstrender, författaren menar att svensk utbildningspolitik präglats av starka internationella influenser snarare än den ekonomiska utvecklingen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
utbildningspolitik
Postens nummer:
96247
Posten skapad:
2009-08-20 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007