transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Academic Capitalism

Är universitet på väg att bli en marknadsplats

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori); Lennart Olausson (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
GU Journalen, ( 6/98 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Artikeln refererar ett bidrag till en konferens om forskningens och den högre utbildningens villkor. Aant Elzinga och Lennart Olausson i bidragit informerar bl a om en aktuell bok med titeln Academic Capitalism
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
96147
Posten skapad:
2009-08-18 16:29
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007