transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bacterial Processes in Nuclear Waste Disposal

Författare och institution:
Karsten Pedersen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Microbiology Europe, 1 ( 2 ) s. 18-23
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
96145
Posten skapad:
2009-08-18 16:21
Posten ändrad:
2014-11-27 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007