transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EL lenguaje y la metáfora en el debate periodístico actual

Författare och institution:
Johan Järlehed (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Urrutia, Hernán & Fernández, Teresa (red) Claves y análisis del discurso político en el País Vasco, s. 101-223
ISBN:
978-84-9849-720-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Dykinson
Förlagsort:
Madrid
Publiceringsår:
2009
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Retorik
Nyckelord:
metaforteori, politiskt språk, Baskien
Postens nummer:
96137
Posten skapad:
2009-08-18 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007