transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

C-reactive protein is a determinant of first-ever stroke: prospective nested case-referent study.

Författare och institution:
J. Andersson (-); Lars Johansson (-); Per Ladenvall (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Per-Gunnar Wiklund (-); Birgitta Stegmayr (-); Christina Jern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Kurt Boman (-)
Publicerad i:
Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland), 27 ( 6 ) s. 544-51
ISSN:
1421-9786
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND AND PURPOSE: C-reactive protein (CRP) is a determinant of stroke, but there are no prospective studies on CRP and first ischemic stroke divided into etiologic subtypes. Our primary aim was to study CRP as a determinant of ischemic stroke, classified according to Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) criteria, and intracerebral hemorrhage (ICH) in a prospective study. A secondary aim was to study the relationship between the 1444C>T polymorphism, plasma levels of CRP and stroke. METHODS: The study was a prospective population-based case-referent study nested within the Northern Sweden Cohorts. We defined 308 cases of ischemic stroke and 61 ICH. Two controls for each case were defined from the same cohort. RESULTS: The OR for the highest (>3 mg/l) versus lowest group (<1 mg/l) of CRP was 2.58 (95% CI 1.74-3.84) for ischemic stroke and 1.63 (95% CI 0.67-3.93) for ICH. In a multivariate model including traditional risk factors, CRP remained associated with ischemic stroke (OR 2.06; 95% CI 1.29-3.29). Small-vessel disease was associated with CRP in the multivariate model (OR 3.88; 95% CI 1.10-13.7). The CRP 1444 (CC/CT vs. TT) polymorphism was associated with plasma levels of CRP but neither with ischemic stroke nor with ICH. CONCLUSIONS: This prospective population-based study shows that CRP is significantly associated with the risk of having a first ischemic stroke, especially for small-vessel disease. No significant associations were found between the CRP 1444C>T polymorphism and any stroke subtype.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Stroke, Intracerebral hemorrhage, C-reactive protein, Single-nucleotide polymorphism, Risk factor
Postens nummer:
96046
Posten skapad:
2009-08-17 12:15
Posten ändrad:
2016-04-28 12:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007