transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effekter på sömnen av buller från vägtrafik och tåg: Experimentella studier i sömnlaboratorium

[Effects on sleep of noise from road traffic and train: Experimental studies in sleep laboratory]

Författare och institution:
Evy Öhrström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Mikael Ögren (-); Tomas Jerson (-); Annbritt Skånberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Helena Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anita Gidlöf-Gunnarsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Rapport från Arbets- och miljömedicin, ISSN 1650-4321; nr 123
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Postens nummer:
96006
Posten skapad:
2009-08-14 18:59
Posten ändrad:
2013-05-16 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007