transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Then - a temporal adverb and a discourse marker.

Författare och institution:
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
English philology and corpus studes: A festschrift in honour of Mitsunori Imai to celebrate his seventieth birthday, edited by Shinichori Watanabe and Yukiteru Hosoya. , s. 3-21
ISSN:
ISBN9794775401576
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
95997
Posten skapad:
2009-08-14 18:33
Posten ändrad:
2009-09-24 17:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007