transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From conquest to pax romana. The signa recepta and the end of the triumphal Fasti in 19 BC

Författare och institution:
Ida Östenberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Ritual Dynamics and Religious Change in the Roman Empire, s. 53-75
ISSN:
1572-0500
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
95925
Posten skapad:
2009-08-13 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007