transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development and evaluation of a category ratio scale with semantic descriptors: The environmental annoyance scale

Författare och institution:
Steven Nordin (-); Edvard Lidén (-); Anita Gidlöf-Gunnarsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Psychology, 50 ( 2 ) s. 93-191
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim was to develop and evaluate a seven-point category scale, called the Environmental Annoyance Scale (EAS), with semantic descriptors and ratio-scale properties. Six studies were conducted that involved ratings of perceived magnitude of descriptors, selection of seven descriptors with semantic coherency, and ratings of various environmental issues. Seven semantically coherent descriptors with subjective equidistance and small interindividual variability were selected for the EAS. Environmental ratings on the EAS were linearly related to magnitude estimations, and the two rating procedures generated very similar exponents of the psychophysical power function. The used selection procedure was found to be reliable and not likely affected by the respondent's educational level, and the reliability of the EAS per se was found to be satisfying. The EAS appears to have properties that approach those of a ratio scale, and to be reliable and valid for assessment of environmental annoyance
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Nyckelord:
Air pollution, noise, psychophysics, questionnaire, rating, scaling
Postens nummer:
95923
Posten skapad:
2009-08-13 12:46
Posten ändrad:
2012-05-15 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007