transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ceriodaphnia ephippia and Bosmina remains as paleolimnological indicators of fish community alterations

Författare och institution:
Rasmus Kaspersson (Zoologiska institutionen); Jan Stenson (Zoologiska institutionen); Ragnar Lagergren (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
29th congress of the International Association of Theoretical and Applied Limnology, 29 ( 1 ) s. 346-349
ISBN:
3-510-54065-4
ISSN:
0368-0770
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
Nyckelord:
Ceriodaphnia quadrangula, Bosmina longispina, ephippia, paleolimnology, paleoecology, fish predation, sediment record
Postens nummer:
95919
Posten skapad:
2009-08-13 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007