transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strindberg et l'anarchisme

Författare och institution:
Eva Ahlstedt (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
August Strindberg, Petit catéchisme à l'usage de la classe inférieure. Traduction du suédois et lecture par Eva Ahlstedt et Pierre Morizet, s. 7-16
ISBN:
2-7427-0013-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Actes Sud
Förlagsort:
Aix-en-Provence
Publiceringsår:
1982
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Strindberg, anarkism
Postens nummer:
95915
Posten skapad:
2009-08-13 09:04
Posten ändrad:
2009-08-14 12:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007