transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samverkan

Författare och institution:
Kajsa Lindberg (Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
978-91-47-08914-7
Antal sidor:
112
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Samverkan är ett begrepp som används flitigt i dagens samhälle, och att stimulera gränsöverskridande aktiviteter har i många år varit ett viktigt sätt att organisera och lösa problem för företag och offentliga organisationer. Vissa betraktar t.o.m. samverkan som välfärdsstatens nya arbetsform och hävdar att samverkan är en nödvändighet för att organisationer skall kunna fullgöra sina åtaganden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
95897
Posten skapad:
2009-08-12 14:25
Posten ändrad:
2011-10-18 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007