transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att studera tidningsledarskap i ett historiskt perspektiv

Analyzing Media Management from a Historical Perspective

Författare och institution:
Monika Djerf-Pierre (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag. En studie av tidningsledarna på Borås Tidning, Nya Wermlands-Tidningen, Sundsvalls Tidning, Barometern och Jönköpings-Posten under 180 år , s. 13-40
ISBN:
978-91-88212-72-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Bok- och bibliotekshistoria
Nyckelord:
Newspaper history, managment, organization theory, local newspapers
Postens nummer:
95832
Posten skapad:
2009-08-11 10:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007