transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variation within, and covariation between representations

Författare och institution:
Angelika Kullberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Anne Watson (-); John Mason (-)
Publicerad i:
Proceedings of the 33rd conference of the International Group for the Psychology of Mathematics education, 3 s. 433-440
ISBN:
978-960-243-655-4
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
learning, variation theory, rational numbers, mathematics
Postens nummer:
95825
Posten skapad:
2009-08-11 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007