transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En påtvingad relation:stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården

Författare och institution:
Leila Billquist (Institutionen för socialt arbete); Anette Skårner (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift, VoL. 26.2009 ( 3 ) s. 243-263
ISSN:
1455-0725
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
95711
Posten skapad:
2009-08-03 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007